Retour

Notre invitée du jour: Dominique Hansen de la Fondation EME

Don't feel lonely: les Concerts contre la solitude de la Fondation EME sont là pour réchauffer les coeurs!

 

D'Fondation EME ass schonn zënter villen Joren beméit, Musek dohin ze bréngen, wou se sos net esou einfach hikënnt. An dëse schwéieren Zäiten keng einfach Aufgab an awer setzt sech d'Fondation ganz staark dofir an, hier Missioun virun ëmzesetzen - mat Erfolleg. "Concerts contre la solitude" fanne groussen Uklang a sollen och an de kommende Wochen, ville Léit Freed un der Musek vermëttelen.

http://www.fondation-eme.lu/fr/concertsvirtuels